Γράφει ο Δημήτρης Πολυχρόνης

Στις 30 Ιουνίου λήγει η πλειοψηφία των συμβάσεων των αναπληρωτών για το τρέχον σχολικό έτος και ενώ σε όλη την Ελλάδα οι προσλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεπέρασαν τις 10 χιλιάδες, οι προσλήψεις στη ΔΔΕ Ξάνθης προσεγγίζουν τις 128 για τη Γενική και την Ειδική.

Ακολουθεί η κατανομή ανά ειδικότητα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝ+ΕΙΔ
ΠΕ02 31 7 38
ΠΕ03 19 2 21
ΠΕ04.01 7 1 8
ΠΕ04.02 4 4
ΠΕ04.04 4 1 5
ΠΕ04.05 2 2
ΠΕ06 7 7
ΠΕ07 2 2
ΠΕ11 1 1 2
ΛΟΙΠΕΣ 34 5 39
ΣΥΝΟΛΟ 111 17 128

Από αυτές, οι 118 πραγματοποιήθηκαν μέσω ανακοίνωσης προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας από τους ισχύοντες πίνακες των αναπληρωτών και άλλες 10 για την κάλυψη αναγκών της ενισχυτικής διδασκαλίας έπειτα από ξεχωριστή πρόσκληση και πίνακες της ΔΔΕ Ξάνθης. Η συντριπτική πλειοψηφία (>80%) των προσλήψεων ολοκληρώθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο, ενώ στην Ειδική Αγωγή δεν έγιναν επιπλέον προσλήψεις μετά τον Σεπτέμβριο του ’21.

Ωστόσο, το ερώτημα που απασχολεί τους αναπληρωτές είναι το πλήθος των οργανικών κενών και η κατανομή ανά ειδικότητα και περιοχή για τους μόνιμους διορισμούς που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται για την κατανομή της Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι οι μόνιμοι διορισμοί θα γίνουν απ’ τους ισχύοντες Κύριους Πίνακες, οι οποίοι έχουν σχεδόν εξαντληθεί στις περισσότερες ειδικότητες έπειτα κι απ’ τους διορισμούς στη Γενική Αγωγή το 2021. Άλλωστε, οι νέοι πίνακες της Ειδικής που αναμένονται περί τα τέλη Αυγούστου θα είναι προσωρινοί και θα ισχύσουν για τις προσλήψεις αναπληρωτών από το σχολικό έτος 2022 – 2023 και μετά και για δυνάμει μόνιμους διορισμούς τα έτη 2023 και 2024.

Αβέβαιο όμως φαντάζει για τους περισσότερους αναπληρωτές το εργασιακό τους μέλλον, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας η εφαρμογή του αναχρονιστικού γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση των πινάκων θα στερεί τη δυνατότητα της πρόσληψης ως μόνιμων και αναπληρωτών σε εκπαιδευτικούς που δεν «πιάσουν τη βάση», ασχέτως προϋπηρεσίας και σπουδών, καταδικάζοντάς τους με αυτόν τον τρόπο στην ανεργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.