Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2022-2023, οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από 18-07-2022 μέχρι και 25-07-2022 και ώρα 15.00.

Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά θα ανανεώνεται, κάθε φορά που θα προκύπτουν νέα δεδομένα.

Η πρόσκληση της ΔΔΕ Ξάνθης

Τα λειτουργικά κενά της Γενικής

Τα λειτουργικά κενά της Ειδικής (Ανακοινοποιημένα)

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Αίτηση τοποθέτησης

Πηγή: ΔΔΕ Ξάνθης