Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 01-09-2022 έως και 15-09-2022

Το Δημόσιο ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης θα λειτουργήσει με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» Α’ και Γ’ Χειμερινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2022-2023.

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

  • Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)
  • Απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου
  • Απόφοιτοι ΕΠΑΛ

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

  • Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων
  • Πτυχιούχοι ΤΕΕ Β΄ κύκλου συναφούς ειδικότητας
  • Κάτοχοι ΒΕΚ των Δ.ΙΕΚ και του μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου