Αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια οι τοποθετήσεις και οι διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι με τα αναρτημένα έγγραφα.