Διακόπτεται με ευθύνη των ΚΤΕΛ από 1ης Σεπτεμβρίου και έως το τέλος του έτους, η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις της Κομοτηνής και της Ξάνθης γνωστοποίησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καταγγέλλει ότι αρνήθηκαν να υπογράψουν τις συμβάσεις παράτασης της δωρεάν μεταφοράς.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η πρυτανεία του Δ.Π.Θ. χαρακτηρίζει «αναπόφευκτη, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης του Πανεπιστημίου», την αναστολή της δωρεάν μεταφοράς καθώς τα αστικά ΚΤΕΛ των δύο πόλεων αρνήθηκαν «να υπογράψουν τις συμβάσεις των παρατάσεων ως όφειλαν, βάσει των όρων της αρχικής σύμβασης».

Θεωρώντας ως επείγουσα ανάγκη τη συνέχιση της συγκεκριμένης υπηρεσίας το Δ.Π.Θ. προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ. 32 παρ. 2 Ν.4412/2016), με βελτιωμένους όπως αναφέρεται όρους για την κάλυψη των αναγκών μεταφορών από 1η Σεπτεμβρίου έως 24 Δεκεμβρίου 2022. «Ωστόσο, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά» για τις δύο πόλεις με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να αποβεί άγονος και να ανασταλεί η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου διαβεβαιώνοντας ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για τη συνέχιση της δωρεάν παροχής προς τους φοιτητές, διευκρινίζει ότι «η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών αποτελεί μια παροχή, που μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, μόνο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσφέρει στους φοιτητές του, για την οποία απαιτούνται σημαντικότατοι πόροι. Οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος καθώς δε λαμβάνει καμία επιπλέον επιχορήγηση».

Πηγή: ΑΥΓΗ