Με απόφαση της αναπληρώτριας ΠΔΕ ΑΜ-Θ, ανασυγκροτείται εκ νέου το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.

Πρόεδρος: Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Αντιπρόεδρος: Αργυρόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του 2 ου ΓΕΛ Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ψωμακέλη Κλεομένη του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό ΠΕ88.01, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας.

Μέλη

Πυλαρινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Νότα Γλυκερία του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 4 ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Ιωαννίδης Χρήστος του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 της Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντής του Γυμνασίου Τοξοτών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια του 8 ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Ζήση Σοφία του Σπυρίδωνος, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος τον Πολυχρονίδη Μιχαήλ του Ιακώβου.

Ολόκληρη η απόφαση ανασυγκρότησης του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης