«Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης»

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Α/βάθμιας Ξάνθης η απόφαση για την τοποθέτηση των Διευθυντών/-ντριών  στις Σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. Οι νέοι δ/ντές, -ντριες τοποθετούνται για τετραετή (4) θητεία η οποία λήγει στις 31η Ιουλίου 2027, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες που αφορούν τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του νομού Ξάνθης.

ΟΙ Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Ξάνθης
Οι Δ/ντριες των Νηπιαγωγείων του Ν. Ξάνθης

Οι ανωτέρω τοποθετούμενοι Διευθυντές, -ντριες  σχολικών μονάδων αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιμων ημερών του ίδιου διδακτικού έτους 2022-2023.

Ολόκληρη η απόφαση της Δ/νσης Α/βάθμιας εκπαίδευσης ν. Ξάνθης εδώ