Την απόφαση για συνέχιση του αγώνα απέναντι στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών επικύρωσε η 92η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ. Επιπλέον επικαιροποίησε την απόφασή της να αγωνιστεί εναντίον του αντισυνδικαλιστικού- αντεργατικού Νόμου Χατζηδάκη. Ξεχωριστή απόφαση λήφθηκε για τα οικονομικά των εκπαιδευτικών μετά από πολυετή μισθολογική καθήλωση σε ένα περιβάλλον μεγάλης ακρίβειας. Τέλος η ΔΟΕ συμφώνησε σε κατάθεση πρότασης  Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αξιοποιώντας το  ν. 2738/99   ο οποίος δίνει τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την υπηρεσιακή σχέση των δημοσίων υπαλλήλων και όλες τις πτυχές της εργασιακής τους υπόστασης.

Περισσότερα στο σύνδεσμο

Αποφάσεις 92ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ