Από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ο διορισμός 150 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

Στην Ξάνθη ανακοινώθηκε ο διορισμός μιας ψυχολόγου ΠΕ-23 και μιας κοινωνικού λειτουργού  ΠΕ-30 σε κενές θέσεις στα ΣΔΕΥ.

Αναλυτικά ο πίνακας εδώ