Σύμφωνα με τις δηλώσεις κενών  και τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν κατά την Α΄ φάση η εικόνα κάλυψης των κενών διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Από τη μελέτη των στοιχείων, για τα οποία επιφυλασσόμαστε για μικρές αποκλίσεις, καταγράφουμε ότι ζητήθηκαν από τη Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκ/σης Ξάνθης 157 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής για να καλύψουν λειτουργικά και οργανικά κενά στα σχολεία του νομού μας. Κατά την πρώτη φάση προσλήψεων διορίστηκαν στο Ν. Ξάνθης 110 εκπαιδευτικοί ενώ παραμένουν  ακάλυπτες 47 θέσεις εκπαιδευτικών.

Η πλειοψηφία των κενών θέσεων εκπαιδευτικών αφορά σε εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης  και γεννάται εύλογα το ερώτημα πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των μαθητών και μαθητριών στα σχολεία. Θα επιχειρηθεί να καλυφθούν εκ των ενόντων μέσα στις σχολικές μονάδες όπως έγινε πέρσι, με το υπουργείο να επιχειρεί να δημιουργήσει μία διαφορετική επικοινωνιακή βιτρίνα κρύβοντας την πραγματική κατάσταση; Είναι χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο έσπευσε να στείλει εγκύκλιο με διευκρινίσεις για την Παράλληλη Στήριξη προτείνοντας μεταξύ άλλων την κάλυψη των αναγκών ανά τμήμα και όχι ανά μαθητή /μαθήτρια με φανερό στόχο την περικοπή θέσεων εκπαιδευτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εξίσωση υπεισέρχονται δυο ακόμη παράμετροι. Αφενός ότι οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στο νομό μας στο προηγούμενο διάστημα ήταν ελάχιστες, αφετέρου η πραγματική εικόνα των κενών είναι πολύ πιθανόν να διευρυνθεί καθώς με το άνοιγμα των σχολείων συνήθως προκύπτουν οι μακροχρόνιες άδειες  των εκπαιδευτικών.

Αν και το υπουργείο δεν μας έχει συνηθίσει σε καλές εκπλήξεις εμείς ευελπιστούμε ότι οι προσλήψεις εκπαιδευτικών κατά τις επόμενες φάσεις θα είναι τόσες όσες και τα κενά, εξομαλύνοντας την εκπαιδευτική  διαδικασία για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς! Σε κάθε περίπτωση, όμως, είμαστε εδώ για να αναδείξουμε και διεκδικήσουμε μέσα από τη συλλογική μας δράση και τα σωματεία μας το αυτονόητο για την «εύρυθμη λειτουργία» των σχολείων κατά την αγαπημένη έκφραση της διοίκησης!

Γιαννακίδου Χαρίκλεια