Με απόφαση της ΠΔΕ ΑΜ-Θ ανασυγκροτήθηκε το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης. Η νέα σύνθεση είναι η ακόλουθη.

Πρόεδρος: Σιδηροπούλου Μάλαμα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Παπαδόπουλο Ιωακείμ του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Αντιπρόεδρος: Ψωμακέλης Κλεομένης του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό ΠΕ88.01, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βαρδικελδόγλου Χρήστο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης.

Μέλη

Ζήση Σοφία του Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11 Διευθύντρια του 5 ου Γυμνασίου Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της την Κελτσίδου Παρθενόπη του Γρηγορίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 8ου Γυμνασίου Ξάνθης.

Τουμπέλης Παναγιώτης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του Γυμνασίου Ολβίου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κασάπη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05, Διευθυντή του Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης.

Ιμαμίδης Σπυρίδων του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Πολυχρονίδη Μιχαήλ του Ιακώβου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01.

Για περιπτώσεις ΙΔΑΧ και ΟΙΕΛΕ

1) Δημήτρης Σελέκος, καθηγητής κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Βασιλειάδη», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Βουρκούδη, καθηγητή κλάδου ΠΕ18, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ/νικης».

2) Γιώργος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Μοντεσοριαννά σχολεία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Ελίνα Παλατζιάν, καθηγήτρια ΠΕ02, που υπηρετεί στο «Κολέγιο Ανατόλια».

Πηγή: Δια@υγεια