Ο Δήμαρχος  Ξάνθης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 λόγω ειδικών, εκτάκτων συνθηκών.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

9ΕΗ8ΩΚ8-323