Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης θίγει τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεταφορές των μαθητών/μαθητριών και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα λύση ώστε κανείς μαθητής και καμιά μαθήτρια να μη μένει εκτός σχολείου, αλλά και η μετακίνησή τους να γίνεται με ασφάλεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Θέμα : «Προβλήματα στις μεταφορές μαθητών»

Κοντεύει  να διανυθεί το ένα τρίτο της σχολικής χρονιάς και, δυστυχώς, το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών-τριών από τον τόπο διαμονής προς τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης παραμένει  άλυτο, σε μια σειρά περιπτώσεων. Πρόκειται για σχολεία των οποίων, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους  και  ενώ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη μεριά των υπευθύνων (σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που μας δόθηκαν κατά τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με τη Δ/νση ΠΕ Ξάνθης και τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης)  για τη μεταφορά τους στο πλησιέστερο σχολείο, δυστυχώς, εξακολουθούν κάποιες από αυτές να μην πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα.

Επιπλέον  πραγματοποιείται μεταφορά των μαθητών χωρίς τον απαραίτητο συνοδό ακόμη και για τις μικρές ηλικίες  των νηπίων και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

Ως Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης θεωρούμε ανεξήγητη και αδικαιολόγητη μέχρι σήμερα τη μη εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών προς τα σχολεία τους.

Για  το λόγο αυτό καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα λύση στα προβλήματα των μαθητικών μεταφορών ώστε κανείς μαθητής να μη μένει εκτός σχολείου, αλλά και η μετακίνησή τους να γίνεται με ασφάλεια.

Πηγή: Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης