Στις εκλογές για το Δ.Σ. του  Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης που έγιναν στις 30 Νοεμβρίου 2022 από τους 703 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 478. Πρώτη σε ψήφους  βγήκε η ΔΑΚΕ με 205 και 3 έδρες, ακολούθησε η Αυτόνομη Παρέμβαση με 90 ψήφους και 2 έδρες, η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών με 76 ψήφους και 1 έδρα, η Αριστερή Αγωνιστική Κίνηση με 55 ψήφους και 1 έδρα και η ΔΗ.ΣΥ. με 45 ψήφους.

Σε σχέση με τις περσινές εκλογές η Αυτόνομη Παρέμβαση αύξησε τις έδρες της από μία σε δύο, ενώ η ΔΗ.ΣΥ. έχασε μία έδρα και δε θα έχει εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του συλλόγου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ.  2022

Εγγεγραμμένοι ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ Ποσοστό συμμετοχής
703 478 7 471 68%

 

  ΨΗΦΟΙ 2021 ΠΟΣΟΣΤΟ

2021

ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ 2022 ΠΟΣΟΣΤΟ 2022 (+/-) % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΚΕ  ΠΕ 190 39,92% 3 205 43,52% +3,6 % 3
ΑΥΤ.ΠΑΡΕΜ. 85 17,86% 1 90 19,11% +1,25 % 2
ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ.

ΕΚΠ/ΚΩΝ

81 17,02% 1 76 16,14% -0,88 % 1
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓ. ΚΙΝΗΣΗ 54 11,34% 1 55 11,68% +0,34 % 1
ΔΗΣΥ 66 13,87% 1 45 9,55% -4,23 % 0

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΔΕΔΥ 2022

Εγγεγραμμένοι ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ Ποσοστό συμμετοχής
703 478 32 446 68%

 

  ΨΗΦΟΙ 2022 Αντιπροσωποι ΑΔΕΔΥ
ΔΑΚΕ  ΠΕ 142 8
ΑΥΤ.ΠΑΡΕΜ. 100 5

ΑΓΩΝ.ΣΥΣΠ.ΕΚΠ/ΚΩΝ

76 4
ΔΗΣΥ 73 4
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓ. ΚΙΝΗΣΗ 55 3