ΔΑΚΕ 79 – 3 ΕΔΡΕΣ

ΣΥΝΕΚ 67 – 3 ΕΔΡΕΣ

ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 59 – 2 ΕΔΡΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 58 – 2 ΕΔΡΕΣ

ΠΕΚ 32 – 1 ΕΔΡΑ

ΑΓΩΝ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2

ΜΑΖΙ 1

ΑΚΥΡΟ 1