Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ στο Πληροφοριακό σύστημα (MIS).

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, με χρήση των κωδικών τους (https://e-pimorfosi.cti.gr/mis –> Επιλογή Αίτηση Πιστοποίησης -> Αποτέλεσμα Πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ).

Πηγή