Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη 2 αρχαιολόγων και 2 εργατών, με σκοπό να εργαστούν στον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε με e-mail, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή.

Η προκήρυξη ανακτήθηκε από τη Διαύγεια δε φέρει ημερομηνία στο σώμα του κειμένου αλλά ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής 16/8, με συνέπεια η προθεσμία των αιτήσεων να ορίζεται από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Κυριακή 21 Αυγούστου, δεδομένου ότι η προθεσμία ορίζεται με βάση τις πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Ολόκληρη η προκήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης