Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη Εννέα (9) ατόμων (ΥΕ Εργατών) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες έτους 2023 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας-Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 02-05-2023 έως και τις 08-05-2023, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση

Δείτε την Αίτηση

Πηγή : Δήμος Αβδήρων