Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αβδήρων η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών: ενός (1) ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού και οκτώ (8) εργατών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2024 , για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 05-04-2024 έως και τις 11-04-2024, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση