Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για τις ειδικότητες των ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία και σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για την ειδικότητα του ΥΕ Εργατών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-03-2025.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-4-2024 έως 8-5-2024.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη