Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Δείτε την ανακοίνωση με τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τον Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμος Μύκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Δείτε την ανακοίνωση με τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τον Δήμο Μύκης