Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την ανακοίνωση με τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τον Δήμο Αβδήρων