Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) το σχολικό έτος 2022 – 2023, να προχωρήσουν στη δημιουργία λογαριασμού (εάν δεν έχουν ήδη) στο Μητρώο των ΣΔΕ και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του Μητρώου των ΣΔΕ: https://mitrwosde.inedivim.gr, να επικαιροποιήσουν και να υποβάλλουν την επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέχρι την Τετάρτη 29/6/2022 στις 15:00.

Στην Ξάνθη λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην πόλη της Ξάνθης, με παραρτήματα στον Κένταυρο, τη Μάνταινα και τη Μύκη.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση