Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προκηρύσσει πρόσκληση για την κάλυψη εκπαιδευτικού προσωπικού με ωρομίσθιους αναπληρωτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 3/7/2002 στις 23:59 ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr→ Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης→ Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

Για την ΠΕ Ξάνθης οι ανάγκες έχουν ακολούθως:

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ): ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου: ΤΕ01.06 (πτυχίο: Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Αυτ/των), ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι, ΤΕ.03 Διατροφής

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985, Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85: ΔΕ.04 Διατροφής, ΔΕ02.02 (πτυχίο:Ηλεκτροσυγκολλητές), ΔΕ.06.01 Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση