Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση με αριθμό ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων (ενός ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – grader και ενός ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης, αρχίζει την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη