Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης με προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19-01-2023 έως 28-01-2023.

Δείτε την προκήρυξη