Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης με προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 19-01-2023 έως 28-01-2023.

Δείτε την προκήρυξη