Αιτήσεις μέχρι τις 8/7/2022

Με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΞ προκηρύσσονται 3 θέσεις ΥΕ Εργατών και 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση