Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης με προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε την προκήρυξη