|Πληροφόρηση Αναπληρωτών

Μισθοδοσία

Ένσημα

ΟΑΕΔ

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην...

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλεί με την...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών (Ε’ φάση) στην Πρωτοβάθμια Ξάνθης

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης των δύο αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με την Ε' φάση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. Δείτε την απόφαση τοποθέτησης ΠΕ06 Δείτε...

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ξάνθη

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η πρόσληψη 815 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου...

ΔΠΕ Ξάνθης – Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στην Ξάνθη

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού...

Προσλήψεις αναπληρωτών στην Ξάνθη με τη Γ’ Φάση

Εκδόθηκαν την 1η Νοεμβρίου οι ανακοινώσεις της Γ' Φάσης των προσλήψεων των αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2022 - 2023. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν...