| Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Άδειες

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Θεματολογία Νόμος Άρθρα
Θέματα ΕΑΕ 4547/2018 51
Λειτουργία ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΕΥ και ΣΔΕΥ 4547/2018 6-11

Εκπαιδευτικοί

Θεματολογία Νόμος Άρθρα
Αξιολόγηση Στελεχών Εκπαίδευσης 4547/2018 37-46
Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης 4547/2018 21-36
Ισχύς πινάκων αναπληρωτών 4692/2020 46
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων 4692/2020 42
Σύστημα διορισμών και πρόσληψης αναπληρωτών (κατάρτιση πινάκων) 4589/2019 53-83

Λειτουργία δομών

Θεματολογία Νόμος Άρθρα
Αλλαγή πλαισίου ΙΕΠ 4547/2018 53-70
Λειτουργία ΕΚΦΕ 4547/2018 16
Λειτουργία ΠΕΚΕΣ 4547/2018 4-5

Σχολική Εκπαίδευση

Θεματολογία Νόμος Άρθρα
Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο 4692/2020 2
Απουσίες αθλητών μαθητών 4547/2018 95
Διαγωγή 4692/2020 5
Εκπαίδευση προσφύγων και ΔΥΕΠ 4547/2018 71-83
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση 4692/2020 24-32
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 4692/2020 1
Κατανομή χρόνου μαθημάτων δημοτικών σχολείων 4692/2020 3
Μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου 4692/2020 4
Μέσος όρος και προαγωγή στο ΓΕΛ 4692/2020 8
Προγράμματα και εισαγωγής αποφοίτων ΓΕΛ στην Γ/θμια 4692/2020 7
Προγραμματισμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 4547/2018 47-47β
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 4692/2020 10-23
Προφορική βαθμολογία Λυκείου 4692/2020 6
Τράπεζα Θεμάτων 4692/2020 9

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Θεματολογία Νόμος Άρθρα
Ανάδειξη πρυτανικών αρχών 4692/2020 65-71
Γενικές αρχές ΑΕΙ 4485/2017 1-6
Διάρθρωση των ΑΕΙ 4485/2017 9-11
Δωρεάν δίδακτρα (απαλλαγή) μεταπτυχιακών 4485/2017 35
ΕΛΚΕ και ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα 4692/2020 50-68
Μεταπτυχιακά και διδακτορικά 4692/2020 30-45
Μετεγγραφές φοιτητών 4692/2020 72-81
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών 4692/2020 82-95
Όργανα των ΑΕΙ 4485/2017 12-27
Πλαίσιο αυτοδιοίκησης ΑΕΙ (Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός) 4485/2017 7-8