Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, πλην των προσλαμβανομένων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας οι οποίοι θα ενημερωθούν για την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟ
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΕΜΙΝ ΛΕΪΛΑ ΑΔΕΜ ΠΕ06 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου ΑΜΩ
2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΚΕ ΦΙΚΡΙΕ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΠΕ06 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου ΑΜΩ
3 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΕΛΗ ΜΑΡΙΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.) ΑΠΩ
4 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ06 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ

 

Πηγή : ΥΠΑΙΘ