Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα/δομή τοποθέτησης ή σε μια εξ αυτών για τις ομάδες σχολείων.

Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΚΕΔΑΣΥ / ΣΔΕΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ – 30 ώρες Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
2 ΤΑΤΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ25 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – 25 ώρες Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ87.02 ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – 25 ώρες Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Πηγή : ΥΠΑΙΘ