Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι απόφασεις των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσληψή τους δημοσιεύθηκε από το ΥΠΑΙΘ στις 22 Μαρτίου 2023.

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης ΠΕ06 (ΑΜΩ) 

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης ΠΕ60