Αναρτήθηκαν στη σελίδα της ΔΠΕ Ξάνθης αναλυτικές οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.