Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΣΜΕΑΕ+ΤΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ “ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΕΠ/ΕΒΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ(ΜΕΑΕ+ΤΕ) 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2022-2023