Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης ΕΕΠ/ΕΒΠ Εξειδικευμένη, Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής- Εξειδικευμένη και ΕΕΠ/ΕΒΠ (ΣΜΕΑΕ+ΤΕ) ΠΔΕ.

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης ΕΕΠ/ΕΒΠ (ΣΜΕΑΕ+ΤΕ) ΠΔΕ – ΣΑΕ:2022ΣΕ44520000

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών ειδικής αγωγής- εξειδικευμένη -ΟΠΣ:5184989

Απόφαση τοποθέτηση-διάθεσης ΕΕΠ/ΕΒΠ Εξειδικευμένη ΟΠΣ: 5184989