Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Στην Ξάνθη προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές οι παρακάτω εκπαιδευτικοί.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Ε.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ε.

ΕΕΠ-ΕΒΠ Π.Ε.

ΕΕΠ-ΕΒΠ Δ.Ε.

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ