Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθετήσεων και αναθέσεων των αναπληρωτών  που προσλήφθηκαν στη ΔΠΕ Ξάνθης στην Α΄Φάση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΕΚΠ/ΚΟΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΤΕ ΕΕΠ ΕΒΠ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ ΕΒΠ