Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τη Β΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Στην Ξάνθη προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές οι παρακάτω.

Πρωτοβάθμια Γενικής

Πρωτοβάθμια Ειδικής

Δευτεροβάθμια Γενικής

Δευτεροβάθμια Ειδικής

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ