Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΒΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ+ΤΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΑΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΣΜΕΑΕ+ΤΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)