Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών που προσλήφθηκαν σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Ξάνθης με  τη Γ΄Φάση προσλήψεων .

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης (ΑΜΩ)

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης