Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν προσλήψεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 6 έως και την Τρίτη 7  Νοεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Στην Ξάνθη προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές οι παρακάτω.

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ