Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν προσλήψεις μελών ΕΕΠ ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.

Στην Ξάνθη προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές οι παρακάτω.

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ