Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Στην Ξάνθη προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές οι παρακάτω.

Πρωτοβάθμια Γενικής

Πρωτοβάθμια Ειδικής

Δευτεροβάθμια Γενικής

Δευτεροβάθμια Ειδικής

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ