Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης για  ΠΕ06

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης για ΠΕ70 – ΠΕ60

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης για ΔΕ01

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης για ΠΕ30