Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ02 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
2 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΤΙΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
3 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ02 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΡΥΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
5 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ ΙΣΜΕΤ ΠΕ60 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
7 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

ΕΕΠ – ΕΒΠ

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΝΑΖΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑ ΔΕ01 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΛΥΡΑΤΖΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ01 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
4 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΧΜΕΤΣΗΚ ΠΕΛΗΝ ΧΑΜΔΗ ΠΕ23 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
5 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
6 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ25 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
7 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ25 Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
8 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ30 Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
9 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΕΤΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ30 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ30 Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Πηγή: ΥΠΑΙΘ