Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η πρόσληψη 815 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 Μ.Ν.Α.Ε. ΝΕΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ ΠΕ02 ΑΜΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
2 ΤΥ-ΖΕΠ ΡΑΞΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ02 ΑΜΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
3 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.04 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
4 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΙΔΕΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΓΑΘΟΣ ΠΕ11 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕ16.00 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
6 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
7 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
8 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
9 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ87.03 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΣΑΤΖΗ ΖΩΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ06 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ16.00 ΑΠΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Πηγή: ΥΠΑΙΘ