Από την Τετάρτη 17 έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου, καλούνται οι νεοδιόριστοι να παρουσιαστούν και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ορκιστούν.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στην περιοχή Ξάνθης (Δ.Ε.) σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1927/16-08-2022, ΦΕΚ 1928/16-08-2022, 1929/16-08-2022, και 1930/16-08-2022 τ. Γ΄, οφείλουν να παρουσιαστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα, από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022. Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού, τα οποία πρέπει να είναι προσυμπληρωμένα πριν την έλευση στη Διεύθυνση. Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι να καλούν στο τηλέφωνο 2541-350293 για να κλείσουν ραντεβού για την ορκωμοσία τους.

0. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 17-08-2022

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  2. ENTYΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ_2022
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
  4. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
  5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚΤ
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
  8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ

Πηγή: ΔΔΕ Ξάνθης