Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης καλεί τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού για την κάλυψη κενής θέσης Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 17/08/2022 έως την Κυριακή 21/8/2022 στις 23:59.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση