Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι συμπληρώσεις ωραρίων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της ΔΠΕ Ξάνθης.

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ79.01 Μουσικής, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής